Na východě Horních Počernic se chystá mohutná výstavba. Součástí plánů je i vybudování nové mimoúrovňové křižovatky (MUK Beranka) na D11 v místě dnešního přemostění stezkou do Klánovic. Starý a úzký most musí pryč, nový a široký se postaví - vejdou se na něj tři pruhy pro auta a stezka pro pěší a cyklisty. Na obou stranách mostu budou kruhové objezdy a silniční napojení na všechny potřebné směry. Procházka z Počernic do Klánovic se zde přinejmenším zpestří o pár nových přechodů a několik set aut, které nás budou na souběžných cestách míjet. 

V návrzích na vybudování dálniční křižovatky se počítá s dobou realizace cca. 2 roky. Začne se demolicí starého mostu a hotovo bude až odejde poslední dělník z mostu nového. Stezka bude zřejmě na dva roky zrušena. Kdo je v naší okrajové části zvyklý alespoň občas vyrazit do Klánovického lesa, začne zvažovat zda raději na cestu do přírody nevzít auto. A časem možná zjistí, že i když už je stezka do Klánovic opět otevřená, je lepší jezdit nadále autem, než se potácet pěšky (či "kolmo") podél hlavních silnic.

Východ Horních Počernic jsou dnes hlavně pole a jeden by si řekl, že když už je město umožní zastavět, zachová svým obyvatelům alespoň trochu málo přírody na klidnou procházku. Je proto nepochopitelné, že územní plán nepočítá s nějakými koridory zeleně, kterými by své městské části propojil, ačkoliv místa je tu na ně dost. Ve výsledku budeme jako občané rádi, že nám bude zachován kousek chodníku odděleného tenkým travnatým pásem od všech těch projíždějících aut. Potenciál území je ale mnohem větší a nemůžu se zbavit dojmu, že ti samí politici, kteří před lety iniciovali přeměnu orné půdy na zastavitelnou plochu a umožnili tak do budoucna rozšířit Horní Počernice o čtvrtinu dnešní rozlohy (a na trojnásobek současného počtu obyvatel), by stěží kdy navrhli změnu územního plánu, aby zde naopak vzniklo - nebo spíš bylo zachováno - více zeleně.