Původní záměr na výstavbu bytových domů byl změněn na řadové rodinné domy. Výstavba v současné chvíli probíhá.

Náš spolek rozporuje, že záměr částečně čerpá právo stavby plynoucí z územního rozhodnutí na projekt Beranka I, o které bylo požádáno v době, kdy již dané územní rozhodnutí pozbylo platnosti. Stavební úřad tak považuje za nadále platné územní rozhodnutí na projekt Beranka I, který nebyl po lhůtě platnosti 8. 7. 2013 prodloužen a ani neběží řízení o jeho prodloužení.

Záměr Beranka I umisťuje do širšího okolí důležité komunikace, které pokud by byly realizovány, povedou ke zničení klidového charakteru dnešní cyklostezky a umožní vést kapacitní komunikaci včetně tranzitní dopravy do dnešní obytné zástavby v ulici K Berance.