Dnešní územní plán ve východní části Horních Počernic počítá s rozsáhlou výstavbou na kvalitní orné půdě. Rozloha zastavovaného území odpovídá čtvrtině dnešní zástavby Horních Počernic. Některé údaje uvádějí 25 až 30 tisíc nových obyvatel. Změna územního plánu, která tuto výstavbu umožňuje byla pořízena z podnětu Městské části Praha 20 v roce 2006. Děkujeme tedy všem tehdejším radním, kteří danou změnu navrhli. Doprava v Horních Počernicích kolabuje ve špičce již dnes, aniž by se dařilo problém řešit. Není těžké si představit, že další takto masivní rozvoj obce přinese současným obyvatelům hlavně zhoršení kvality ovzduší a ještě více kolon.
Jako spolek proto se zvědavostí sledujeme dnešní snahu Městské části na vypracování územní studie pro toto území. A nezbývá nám než si přát, aby se objem budoucí zástavby co nejvíce snížil, aby zde bylo co nejvíc ploch zeleně a zachována průchodnost území. Faktem ale zůstává, že i kdyby zde vznikla výstavba jen pro pár stovek lidí, kvalitu života stávajících obyvatel ani dopravní situaci to rozhodně nezlepší.